Har du et tak, har vi en løsning

Hver dag sender sola energi ned på taket ditt. Solenergi er en bransje i sterk vekst i Norge og kan på grunn av teknologisk utvikling konkurrrere i pris med våre ellers så billige strømpriser sammenlignet med resten av Europa. I fremtiden kommer imidlertid strøm til å bli langt dyrere enn nå. Solceller er derfor en god investering for å ta kontroll over økte energikostnader. Signaleffekten fra satsing på bærekraftig solenergi overfor ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og ikke minst kunder som i større grad krever lavt CO2 avtrykk på varene som leveres, vil utelukkende være positive. Dette er tiltak som også kan brukes i markedsføringen.

PV Solar ønsker å bidra til vekst og endring i tankegang rundt distribuert energiproduksjon, slik at solenergi i større grad benyttes i Norge. Vi tilbyr ulike løsninger for bruk av solenergi.

Våre løsninger

solcelle ikon

Kjøp solenergi av PV Solar

PV solar vil montere solpanel på deres tak. Da kjøper dere fornybar og rimelig energi fra panelene på taket deres.

Dollartegn ikon

Leie av solpanel

Dere leier solpanel fra PV Solar til deres tak for solenergi. Egenprodusert kraft gjør at dere kjøper mindre eller ingen strøm fra kraftselskapene.

Solcellepanel ikon

Eie solpanel

Kjøper dere hele utstyret fra PV solar, har dere investert i rimelig, fornybar energi for 30 år frem i tid. Når anlegget først er installert, koster det ingenting å produsere energi. Overskuddsstrømmen kan eventuelt selges videre.

 Trenden i fornybarutbyggingen vil fortsette

Sola er den største energikilden vi har. Hvert år sender sola 15000 ganger mer energi enn det jordas befolkning bruker årlig. Selv i Norge får vi 1500 ganger mer energi fra sola enn det vi bruker på ett år. Solenergi er derfor den raskest voksende energikilden i verden, og har den senere tid blitt en attraktiv energikilde, også her i Norge.

Store snødekte flater om vinteren som reflekterer sollyset i kombinasjon med lave temperaturer, gjør at vi kan produsere ganske mye energi i Norge. Vårt kalde klima er gunstig for panelenes ytelse siden solceller er mest effektive når de er kalde. Det kan derfor være høy produksjon av solenergi på en kald og fin dag i mars.

Solcelle statistikk

NVEs analyser av utviklingen i det europeiske kraftmarkedet baserer seg på en vurdering av nasjonale planer for 16 land i Nordvest-Europa. Frem mot 2030 ligger det an til en storstilt utbygging av uregulerbar fornybar kraft, som i stadig større grad vil erstatte termisk produksjon. Figur 1 viser at produksjonen fra vind- og solkraft kan bli større enn kjernekraftproduksjonen i 2030, mens gass erstatter kull som den største fossile energikilden. (sitat NVEs «kraftmarkedsanalyse mot 2030»)

Ta kontakt for rådgivning om hva som passer deres bedrift best

Adresse:

PV Solar AS
Hobbelstadjordet 1
3303 Hokksund

Telefon: 458 62 922
E-post: post@pvsolar.no

Org.nr: 921 058 691
Bank: DNB Bank ASA
Konto: 1506.09.42312

Norsk Solenergiforening