Ditt tak - din energi

Verden står i dag overfor store miljøutfordringer som krever en omstilling til en bærekraftig utvikling og ny tankegang. Ønsker du å dreie firmaet i en miljøvennlig retning og delta i det grønne skiftet? Da bør du vurdere solenergi. Solenergi er på vei til å bli en naturlig del av energimiksen i årene fremover fordi sola er en gratis, fornybar og miljøvennlig energikilde. 

Hvorfor velge solenergi?

Kortreist, bærekraftig solstrøm er på full fart inn i norske næringsbygg, og solceller er en sentral teknologi i fremtidens miljøeffektive bygg. PV Solar har spesialisert seg innen solenergi og tilbyr små og store bedrifter ulike løsninger, med eller uten energilagring

Sola er vår viktigste energikilde, og den har vært det i all tid. Teknologien har nå gjort oss i stand til å benytte sola også til strømproduksjon.

 Fastpris på energikostnader – ta kontroll over energikostnadene for 30 år frem i tid.

 Bærekraftig – kortreist – fornybar.

 Grønne tiltak i bedriften viser samfunnsansvar.

 Energieffektive bygg og produksjon gir lave CO2 avtrykk.

 Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden.

Adresse:

PV Solar AS
Hobbelstadjordet 1
3303 Hokksund

Telefon: 458 62 922
E-post: post@pvsolar.no

Org.nr: 921 058 691
Bank: DNB Bank ASA
Konto: 1506.09.42312

Norsk Solenergiforening