Leverandør av solcelleanlegg og energiteknologi

Med lidenskap for fornybar energi

Kontakt oss

Hvem er vi?

PV Solar AS ble etablert i 2016, og formelt registrert som selskap i 2018. Vi ligger sentralt plassert på Østlandet, 45 minutter vest for Oslo og med umiddelbar nærhet til Drammen og Kongsberg.

Selskapet har siden starten vært i privat eie og har foreløpig ikke planer om å endre på dette. Vi jobber konstant med digitalisering og interne prosesser og rutiner for å holde våre kostnader nede. Dette skal synes på våre priser.

Våre verdier

Tillit

Respekt

Skape

Sammen

Vi har tillit og respekt til våre kunder og samarbeidspartnere. Sammen skal vi skape både arbeidsplasser og gode bærekraftige energiløsninger for våre kunder.

PV Solar ønsker å bidra til vekst i en ny næring og en ny tankegang rundt energiproduksjon, slik at solenergi i større grad benyttes i Norge. For å imøtekomme en sterkt økende etterspørsel er vi avhengig av å involvere to etablerte faggrupper som må jobbe sammen - Takentreprenøren og elektrikeren. Sammen har disse to faggruppene et stort potensialt i et marked som vil skape 18.000 nye arbeidsplasser og en verdiskapning innen solenergi på 20 milliarder kroner før 2040. Med vår lidenskap for solenergi vil vi sammen med disse faggruppene skape noen av disse arbeidsplassene innen fornybar energi.

Vi har siden starten vært medlem av:

Vi har siden starten vært medlem av:

  • Norsk Solenergiforening

  • Partner i Solenergiklyngen

  • Drammen næringslivs forening

Foruten Solenergiforeningens aktiviteter er vår viktigste møtearena på fagmessen Intersolar i München. Her treffer vi våre leverandører og finner smarte og innovative løsningene til våre kunder.

Vårt produsent-/
importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar PV Solar sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar PV Solar til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved PV Solar sin virksomhet og er et av PV Solar sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Våre ambisjoner

Vår ambisjon har hele tiden vært å ha fokus på de litt større anleggene vi typisk finner på industri, næringsbygg og landbruk. Vi ser imidlertid at etterspørselen i privat sektor er stor og vi opplever stadig økende etterspørsler fra dette markedet. Vi vil betjene dette markedet gjennom samarbeidsavtaler med eiendomsutviklere og etablerte partnere.

PV Solar har høye ambisjoner, og målsetning om å bli en betydelig aktør innen fornybarnæringen solenergi og energiteknologi. Vi skal levere de beste og mest lønnsomme anleggene til den beste prisen. Dette klarer vi ved å ha sterkt fokus på lave driftskostnader, gode samarbeidspartnere og leverandører.

Det er viktig for oss å jobbe tett med samarbeidspartnere med lokal forankring. På denne måten kan vi gi våre kunder trygghet og kvalitet i alle ledd, samtidig som vi bidrar med vekst i lokalsamfunnet.

Solenergi-bransjen er i stadig utvikling, og ny teknologi gjør det enklere og mer aktuelt for nye markeder å investere i våre løsninger. Vi ønsker å utforske disse markedene samtidig som vi skal bidra til at solenergi skal bli en selvfølge på nye og eksisterende bygg!

Ønsker du å utforske dine muligheter for solenergi?

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig og helt uforpliktende prat!

Kontakt oss